Is een warmtepomp geschikt voor uw woning? Lees dit eerst.

Een belangrijk deel van de rendabiliteit van een warmtepomp installatie gaat schuil in de isolerende factor van een woning. Het wordt omwille van deze reden dan ook altijd aangeraden om een warmtepomp enkel en alleen te gebruiken bij een woning die goed is geïsoleerd. De warmtepomp is namelijk een verwarmingssysteem die gebruik maakt van relatief lage temperaturen in vergelijking met andere mogelijkheden op de markt wat er voor zorgt dat een slechte isolatie aanzienlijk zal knagen aan het rendement. Het is wat dat betreft dan ook altijd belangrijk om eerst afdoende uw woning te isoleren vooraleer te investeren in een warmtepomp.

De informatie in de vragenlijst geeft ons een duidelijk beeld van de situatie in en rondom uw woning. Door het invullen van de checklist wordt duidelijk of een warmtepomp in uw woning toepasbaar is. Een warmtepomp kan veel gas besparen en uw energierekening met honderden euro's per jaar omlaag brengen. Toch zijn er een aantal voorwaarden waar uw woning aan moet voldoen voordat een warmtepomp zich echt uitbetaalt. Wij geven u hier graag advies over.